A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Norsko - Národní park Rondane - Průvodce

Tento park, nacházející se asi v půli cesty mezi Oslem a Trondheimem, je nejstarším norským národním parkem. Byl založen v roce 1962. V roce 2003 byla oblast národního parku podstatně zvětšena na skoro 1000 km².

Jedná se o horskou oblast, jež se stala jednou z nejnavštěvovanějších rekreačních oblastí, i přestože místní vegetace je vlivem neúrodné půdy poměrně chudá ve srovnání s ostatními parky. Ale i rozlehlé holé horské stráně mají něco do sebe.

V Národním parku Rondane se nachází celkem 10 vrcholů vyšších než 2 000 m n. m. a všechny jsou snadno dosažitelné pro turisty každé kondice.

Nejvyšší vrcholek Rondeslottet sahá do výšky 2178 m.n.m a stejně jako ostatních 9 vrcholů vysokých přes 2000 metrů ho lidé běžné sportovní kondice mohou dobře zdolat. Naopak nejnižší oblasti se nacházejí ve výšce přes 1000 m n.m. Vhodným výchozím místem pro pěší túry se Vám mohou stát hotely a chaty situované na mnoha místech při vstupu do parku. Uvnitř území parku je zakázáno se pohybovat v motorových vozidlech a musíte se tedy přesunovat pouze pomocí svých vlastních nohou, kola, běžek. V zimě hory nabízí výtečné možnosti pro lyžařské sporty, zejména běžkování, pravidelně se tu udržují stovky kilometrů běžeckých tras. V celé oblasti se můžete setkat s pozůstatky z doby ledové, v podobě kotlin, údolí, rozsáhlých kamenných teras či jiných objektů vytvořených ledovcovou činností. Téměř uprostřed se nachází jezero Rondvatnet, ke kterému můžete dojít téměř odevšad během přibližně jednoho dne. Mezi jiné možné činnosti v Rondane patří rafting či kajaking na řece Sjoa, které Vám pomohou zorganizovat místní společnosti.

Tento národní park je rovněž oblastí hojného přirozeného výskytu divokých sobů již po dobu více než 40 000 let (větší výskyt v Evropě najdeme již jen v oblasti Hardangervidda). V dnešní době je to spíše unikát, jelikož sobi se častěji vyskytují v domestikované formě. V současnosti se jich tu uloví ročně asi 500 kusů, ale jinak jsou považováni za součást chráněné krajiny a neměli bychom je tedy ani vyrušovat, natož se je snažit ulovit. I turistické stezky byly v nedávných letech upraveny tak, aby stáda sobů nebyla vylekána návštěvníky a nemusela před nimi utíkat.

 (nahrál: admin)
Park Rondane (nahrál: admin)
Park Rondane
Park Rondane 2 (nahrál: admin)
Park Rondane 2

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11