A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Norsko - Průvodce

Důkazy o prvním osídlení na dnešním území Norska pocházejí již z doby 10 000 let př. n. l. Pravděpodobně nejslavnějším (ač velice sporným) obdobím norské historie zůstává doba Vikingů, která se datuje zhruba do období mezi lety 800 - 1050. Tato perioda byla a je považována za nejbohatší prehistorickou periodu celé severní Evropy. Vikingové, Vztahy se Švédskem a Dánskem, 19. století, 20. století, Období po 2. sv. válce

Vikingové

Vikingové dopluli a založili osady na mnoha vzdálených místech - Faerské ostrovy, Orkneje, Hebridy, Shetlandy, části Skotska a Irska, tam založili město Dublin. Pravděpodobně také dopluli až do Ameriky a někde i položili základy první civilizace (Island a Grónsko, kde však jejich populace za několik století z neznámých důvodů vymřela). V této době se také dá hovořit o prvním sloučení norského území v jedno království.

Vztahy se Švédskem a Dánskem

Další, nesporně významná, perioda norské historie začíná vznikem Kalmárské unie se Švédskem a Dánskem v roce 1397. Zatímco Švédsko z této Unie odešlo po několika letech, mezi Norskem a Dánskem se vytvořila v roce 1451 unie Dánská, která, ač zpočátku zaručovala poměrně rovnocenné postavení obou království, vyústila v roce 1536 ke ztrátě nezávislosti Norska. Toto spojení trvalo až do roku 1814 a často je nazýváno jako temné období norského státu. Mělo ale i své klady: Ačkoli Norsko teoreticky ovládal monarcha z Kodaně , skutečná moc často ležela v rukou státních úředníků, jež ve svých rozhodnutích s norskými obyvateli nezřídka kdy sympatizovali. Z různých příčin také došlo k tomu, že v Norsku prakticky neexistovala silná vrstva šlechty. Tak se stalo, že norští farmáři a zemědělci měli poměrně silné postavení a do určité míry svobodnou volbu rozhodování o svém osudu a vyvinul se v nich jakýsi smysl pro svobodu a rovnoprávnost všech obyvatel.

19. století

Unie mezi Dánskem a Norskem byla ukončena v roce 1814 po prohrané Napoleonově bitvě, na jehož stranu se během napoleonských válek Dánsko (a tedy i Norsko) připojilo. Napoleonovi protivníci rozhodli o tom, že Norsko bude postoupeno Švédsku, které stálo na straně proti Napoleonovi. Norsko už ale mezitím dospělo k tomu, že právě toto je vhodná příležitost pro vyhlášení nezávislosti a dne 17. května 1814 vyhlásilo svou vlastní Ústavu, která byla na tu dobu považována za velice liberální. S tím však Švédsko a ostatní soupeři Francie nesouhlasili a po krátkém vojenském zásahu bylo Norsko v druhé polovině roku 1814 přinuceno souhlasit s Unií se Švédskem.

17. květen se v Norsku stal nejvýznamnějším státním svátkem. Každoročně se jeho oslav spontánně účastní tisíce lidí, oděných v tradičních krojích po celém území.

20. století

Unie se Švédskem trvala do roku 1905, kdy byla velice poklidným způsobem rozvázána stranou norského Parlamentu (Storting). Referendum norských občanů jednomyslně rozhodlo o souhlasu s ukončením Unie a také o formě státního zřízení, tedy monarchie. Norsko se rozhodlo prosazovat neutrální zahraniční politiku, což se mu víceméně podařilo i v době první světové války. Tento postoj chtělo zachovat i v druhé světové válce, ale v dubnu roku 1940 bylo napadeno a posléze obsazeno německým vojskem. Královské rodině a vládě se tehdy podařilo uprchnout do Velké Británie a odtud podporovat odboj obyvatelstva. Druhá světová válka narušila koncept neutrální zahraniční politiky, a i přestože ve srovnání s jinými státy jednalo Německo s Nory relativně dobře, ovlivnilo to později jejich rozhodnutí vstoupit do NATO v roce 1949 (další roli sehrála rozpínavost SSSR, komunistický puč v ČSSR a Finská dohoda se SSSR).

Období po 2. sv. válce

Období po druhé světové válce až do poloviny 60. let bývá nazýváno zlatou érou sociální demokracie, jež se zapříčinila o základy dnešního silného norského welfare state. Ač o tom Norsko několikrát uvažovalo, do EU nikdy nevstoupilo.

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11
Další informace
REKLAMA