A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Norsko - Svalbard - Průvodce

Souostroví Špicberky spadá pod norskou suverenitu již od roku 1920, ale v některých sférách (např. daně, životní prostředí) existují pro norskou vládu určitá omezení v rozhodování.

Špicberky leží přibližně v polovině cesty mezi Norskem a severním pólem. Žije zde necelých 2 700 obyvatel, z nichž většina je národnosti norské a zbytek ruské či ukrajinské. Špicberky nabízejí nedotčenou arktickou krajinu s horskými masivy (nejvyšší vrcholek dosahuje 1713 m. n. m.), ledovci a fjordy. Menšími či většími ledovci je pokryto okolo 60 % území Špicberků. I přesto že leží tak blízko Severnímu pólu, počasí je poměrně mírné v porovnání s jinými místy ve stejné zeměpisné šířce. Průměrná teplota v zimě se pohybuje kolem minus 14 stupňů, v létě okolo 6 stupňů nad nulou. Z celkové plochy souostroví jen necelých 7 % představuje vegetaci, žijí tu však nejrozsáhlejší koncentrace různých druhů ptáků v celém severoatlantickém regionu, dále arktická liška, polární medvěd či hraboš. Téměř 65 % území spadá do různého stupně chráněné oblasti.

Půlnoční slunce tu trvá od 20. dubna do 26. srpna, naopak polární noc od 26. října do 15. února.

Již od počátku 20.století tu probíhá těžba uhlí, v současnosti jsou v provozu tři těžební doly. Některé ze starých dolů stojí za to navštívit, neboť nabízejí pohled na to, jak těžba probíhala v minulosti. K jednomu z dolů se váže pověst o Santa Klausovi, který v něm prý žije.

Největším městem a zároveň norským administrativním centrem je Longyearbyen, kde žije asi 2 000 obyvatel. Najdete tu i některé kulturní objekty a největší koncentraci ubytovacích zařízení, od jednoduchých chatek až po luxusní hotely. Druhé největší sídlo Barentsburg patří ruské komunitě čítající asi 500 obyvatel.

Mezi Norskem a Špicberky neexistuje pravidelná celoroční lodní linka, a tak nejjednodušším způsobem, jak se tam dostat, zůstává doprava letecká. Rovněž na samotném soustroví je možnost dopravy velmi omezená, jelikož mezi jednotlivými sídly neexistují silnice.

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11
REKLAMA

Oblíbené hotely

další hotely